Gerçek ve devredilemez sermayemiz olan doğal kaynakları bilecek, bunlara saygı gösterecek ve bunları yönetecek kapasitedeyiz. Bundan ötürü, üretimdeki enerji tüketimlerini telafi eden, ama özellikle de tüm çabamızı harcadığımız enerji verimliliği konusundaki teknolojik İnovasyon projemizi tamamlayan yenilikçi fotovoltaik tesisle donandık.
Mayıs ayında açılan bu yenilikçi fotovoltaik tesis, Barbarano Vicentino fabrikamızda gerçekleştirildi. Fabrika örtüsüyle tam olarak entegre olan tesis 770 kWp, yaklaşık 785.000 kWh/yıl’a kadar üretim yapıyor; bu rakam, şirketin bütün üretim sürecinin enerji ihtiyaçlarının yaklaşık %68’ini karşılayabilecek ve 67,52 TEP (petrol tonu eşdeğeri) tasarruf elde edilmesini sağlayarak, yılda toplam 256.933 kg CO2’nin atmosfere salınmasını önleyecek kapasitede.
Çevrenin korunmasına ve sürdürülebilir kalkınmaya dönük şirket politikamızın ayrılmaz parçası olduğundan son derece arzu edilen bir proje oldu bu.
Temiz ve güvenli enerji üretiminin bu toprakların ve içinde faaliyet gösterdiğimiz toplumun refahına ciddi oranda katkıda bulunacağına inanıyoruz.
Görevli teknisyenler, tipik olarak kendi aralarında çeşitlilik gösteren ve maruz kalma durumları farklı örtme sistemlerinin varlığına rağmen, bu tesisin tasarımı konusunda mükemmel bir dengeye ulaşmayı başardılar. Çatıda fıçı tipi ve beşikçatı tipi kısımlar mevcut. Bu nedenle, silikon polikristal paneller ile CIS (Bakır-İndiyum-Diselenit” – CuInSe2) teknolojisine sahip panellerin kullanılmasıyla farklı yatıklıklar ve yönlere uygun birden çok dizili bir tesis tasarlandı. Şirketin enerji politikalarına uygun bu tesis, muhtemel sorunlarda derhal müdahale edilebilmesi için yılın 365 günü gerçek zamanlı izleniyor.
Aynı zamanda, Consorzio Nord Est Packaging ve Veneto Bölgesi ile ortak olarak gerçekleştirilen enerji veriminin arttırılması ve teknoloji inovasyonu projesiyle 2010 yılında başlatılan bir uygulama sürecinin son aşamasını tamamlayarak, eski eternit örtü sisteminin değiştirilmesini ve bertarafını da sağladık.

TUBITEX’İN TEMİZ ENERJİSİNİ SEÇİN! ÇEVRE DOSTU ÜRÜNLERLE ŞİRKETİNİZİN FAALİYETLERİNE DAHA ÇOK DEĞER KATIN!